galeriacontrast

Arte Contemporáneo / Contemporary Art

Categoría: Uncategorized

Galeria Contrast a CONTEXT Miami 2017

FullSizeRender 8

 

Galeria Contrast participa a CONTEXT Miami del 5 al 10 de desembre de 2017 amb obra de Lluís Barba, Rafel Bestard, Juliane Hundertmark i Iñigo Navararro. 

 

Anuncios

“Vicio, estropicio y desperdicio” SKUM

Texto disponible en Castellano
Text available in English

El arte es de quien lo disfruta”

p38. ghetto princess 017

 Sorgit i fent les seves primeres creacions als carrers, SKUM, conegut graffiter català, va començar convertint els carrers en el seu llenç per expressar-se i transmetre. Tot i que ell mateix diu que no intenta expressar res en concret o, que si ho fa no ho sap descriure, no hi ha dubte que les seves obres no deixen indiferents. Ho descobrireu observant Ghetto princess, inspirada en una coneguda fotografia d’una dona d’edat avançada amb una arma a la mà que va utilitzar com a protecció.

Ara, ens trobem en un espai totalment divers, no estem a l’aire lliure i tenim un únic color de fons. En aquesta exposició trobem la seva obra de taller més destacada, creada i pensada en un entorn i un concepte també diferent, amb la voluntat de combinar i capturar l’estètica dels murs per mitjà de les teles.

149. mis ideas son de equipos de futbol 015Però com en les seves peces urbanes; es tracta d’unes creacions igual de energètiques i convulses, amb marques característiques seves com creus, fletxes o firmes que fa ell mateix i que es poden veure a Mis ideas son de equipos de fútbol. Totes elles serveixen com a homenatge a les imatges que veiem en el nostre dia a dia; que han estat intervingudes pel clima, el temps o per les pròpies persones i que honren als inicis que tota persona té. No obstant, una d’elles fa especial referència al començament dels artistes, es tracta Demenciales niños acelerados, on hi apareixen les figures d’uns nens.

En la seva majoria es tracta de composicions formades a partir del collage; impresos de personatges o imatges que l’han impactat i que han estat intervinguts amb pintura de manera que donen lloc a una composició totalment nova i particular que es pot observar en la despersonalització que hi fa a través de treure els ulls per convertir-los en objectes més universals. Això ho aconsegueix utilitzant elements totalment diversos ja siguin xiclets o alguna tela com per exemple, a Dónde tus huevos cameli, amb la que crea una espècie de teló pel personatge, que apareix com si sortís a escena.

També hi ha obres creades únicament amb pintura on es pot veure de la mateixa manera una interacció entre allò figuratiu i abstracte, on tot sembla aleatori però no deixa de tenir un ordre i un equilibri natural que, a partir d’experiències personals i diàries que l’artista veu o escolta el porten a compondre peces que criden l’atenció del espectador.

p40. demenciales chicos acelerados 017

En tota l’exposició hi ha una estètica predominant de grisos que a l’hora ens recorda als carrers de la ciutat, contrastada amb tocs de colors molt vius i potents com vermells, grocs, blaus o roses que li donen un component visceral que atrapa a qui ho observa.

 

16.11.2017 – 13.12.2017

 

____________________________________________________________________________________________

 

El arte es de quien lo disfruta”  

Surgido y haciendo sus primeras creaciones en las calles, SKUM, conocido graffiterop38. ghetto princess 017 catalán, empezó convirtiendo las calles en su lienzo para expresarse y transmitir. Aunque él mismo dice que no intenta expresar nada en concreto o, que si lo hace no lo sabe describir, no hay duda de que sus obras no dejan indiferentes a nadie. Lo podéis descubrir observando Ghetto princess, inspirada en una conocida fotografía de una mujer mayor con una arma en la mano como protección.

 

Ahora, nos encontramos en un espacio totalmente diverso, no estamos al aire libre y sólo tenemos un único color de fondo. En esta exposición encontramos su obra de taller más destacada, creada y pensada en un entorno y un concepto también diferente con la voluntad de combinar y capturar la estética de los muros callejeros por medio de telas.

149. mis ideas son de equipos de futbol 015Pero de la misma forma que en sus piezas urbanas; se trata de unas creaciones igual de enérgicas y convulsas, con marcas características suyas como cruces, flechas o firmas que hace el mismo y que podemos encontrar en Mis ideas son de equipos de fútbol, que es un homenaje a las imágenes que vemos en nuestro día a día y que han estado intervenidas por el clima, el tiempo o las propias personas, o como Demenciales niños acelerados, homenajeando a los inicios de los seres humanos y de los artistas en concreto.

En la mayoría se trata de composiciones formadas a partir de collage; impresos de personajes o imágenes que lo han impactado y que han estado intervenidas con pintura de manera que dan lugar a una composición totalmente nueva y particular que se puede observar en la despersonalización que en ellos hace a raíz de sacarles los ojos para convertirlos en objetos más universales. Esto lo consigue utilizando elementos totalmente distintos ya sean chicles o alguna tela como por ejemplo, en Dónde tus huevos cameli, con la que crea una especie de telón para el personaje que aparece por detrás como si saliera a escena.

También hay obras creadas únicamente con pintura donde es posible observar de la misma forma una interacción entre aquello figurativo y abstracto, donde todo parece ser aleatorio pero no deja de tener un orden y un equilibrio natural que, en base a experiencias personales y diarias que el artista observa y escucha lo llevan a componer piezas que llaman la atención del espectador.

En toda la muestra predomina una estética de grises que a la vez nos recuerda a las p40. demenciales chicos acelerados 017calles de la cuidad y que contrasta con tonos de colores muy vivos y potentes como rojos, amarillos, azules o morados que le dan un componente visceral que atrapa a todo el que lo observa.

 

 

16.11.2017 – 13.12.2017

____________________________________________________________________________________________

p38. ghetto princess 017

Art is from those who enjoy it”

 Emerged and making his first creations in the streets, SKUM, well known catalan graffiter, started converting the streets into his canvas in order to express himself. Even though he says that he doesn’t try to express nothing specifically or if he doesn’t know how to describe it, there’s no doubt that his pieces don’t let anybody indifferent. You will discover it observing Ghetto princess, inspired in a photography about an old woman with a gun in her hand trying to protect herself.

 

Now, we are in a totally different space, we are not in the noisy streets and we have just one colour behind. This is a demonstration of his latest studio work, created and designed with a different concept and with the intention of combining and capturing the walls aesthetic through canvas

149. mis ideas son de equipos de futbol 015But like in his urban pieces, these are energetic and convulse creations, with characteristic marks like a cross or arrows that we can see in Mis ideas son de equipos de fútbol. All of them are used to honour the images that all of us see in our single day and have been tapped by the weather or the people and are honouring the beginnings of every human, paying special attention in the beginning oh the artists in Demenciales niños acelerados.

Most of these compositions are collage, posters or impressions about characters chosen by SKUM which have had an impact on him. By appropriating these characters, SKUM takes the liberty to change the image in order to create a new composition with paint on it and the characters adopt a new meaning as a universal objects by removing the eyes. This has been reached using all kind of materials like gums or fabric, as we can see in Dónde tus huevos cameli, where the artist creates a curtain for a character.

There are only paintings too, where the public can observe an interaction between figurative and abstract concept, where everything seems to be random but there’s no miss of order and natural balance that through personal and daily experiences that the artist see or listen he finds some kind or inspiration to create pieces that attract the spectator.

p40. demenciales chicos acelerados 017We can notice in this exhibition a predominant aesthetic of greys that reminds us the city streets, contrasted with intense and powerful colours as reds, yellows, greens or purples that gives a visceral component to captive those who observe.

 

16.11.2017 – 13.12.2017

 

 

 

Lluís Barba en la Biennal d’Art de Venècia

En el marc de la 57 Biennal d’Art Contemporani de Venècia, Lluís Barba presentarà la seva obra “Gassed. Sargent John Singer” al Palazzo Mora, formant part de la Mostra “Personal Structures”. La seva obra hi serà present del 13 de maig fins al 26 de novembre del 2017.

Galería Contrast_Lluís Barba_Gassed. Sargent John Singer

La GAA Foundation ha convidat a Lluís Barba a participar en aquesta mostra col.lectiva dins dels Eventi Collaterali de la 57 edició de la Biennal d’Art Contemporani de Venècia.

En aquesta ocasió, Barba ha triat la seva obra “Gassed. John Singer Sargent”, de la Sèrie “Travellers in Time”, on realitza una revisió subjectiva de l’art del passat tot estructurant una interrelació entre personatges històrics i personalitats contemporànies.

Les seves obres parteixen d’allò quotidià, de la intolerància i dels problemes socials generats pel propi sistema. Introdueix missatges implícits amb els que pretén cridar l’atenció de l’espectador sobre els conflictes socials d’una manera desdramatitzadora.

El “Guernica” com a teló de fons d’aquesta macabra coreografia teatral – de color vermell per la sang vessada en totes les guerres – ens alerta a no perdre la nostra memòria històrica.

GALERIA CONTRAST estarà a la Fira d’art contemporani d’Amsterdam For Real.

Estarem al For Real  2017 del 18 al 22 de gener i presentarem obres de Rafel Bestard, Axe Colours, Íñigo Navarro i Xevi Vilaró.

////////////////////////////////

Estaremos en el For Real 2017 del 18 al 22 de enero y presentaremos obras de Rafel Bestard, Axe Colours, Íñigo Navarro y Xevi Vilaró.

 

forreal-news

Els Reis han arribat a Contrast

Regalar art a un preu interessant per Reis? En Galeria Contrast, està possible:

impresion-digital-mailchimp

Les impressions digitals de les obres de Xevi Vilaró han arribat a Galeria Contrast.

Cadascuna està signada i numerada per l’artista.

Podeu triar entre 5 obres diferents, amb marc o sense marc.
Amb marc: 350€ (mès IVA)
Sense marc: 250 (mès IVA)

Trobareu també reproduccions i litografies d’altres artistas.

Molt bones festes,

Antonia, Maricarmen, Victor, Anna i Carine.

Xevi Vilaró exposa a Contrast

monkey1

Naturaleza reflejada en la mirada de Xevi Vilaró

“El mundo natural es la comunidad sagrada más grande a la que pertenecemos. Dañar esta comunidad es disminuir nuestra propia humanidad.”  (Thomas Berry)

En la obra del pintor Xevi Vilaró somos espectadores de una verdad irrefutable: lo único que nos sobrevivirá es nuestro legado. Hay artistas que siendo sensibles ante los problemas que se gestan en nuestro entorno involucran en su obra una intención de protesta, son ellos quienes a través de su creatividad – con esa forma particular de ver el mundo – nos muestran imágenes contundentes, que nos invitan a reflexionar nuestra posición como individuos dentro de una sociedad y un mundo del que formamos parte.

Con sus personajes en poses hieráticas Vilaró nos pregunta ¿Es este el mundo que estamos formando para el mañana? La respuesta viene a nosotros en sus imágenes: Monos que portan máscaras de doctores de la peste negra, hombres y mujeres protegidos detrás de máscaras de gas, pieles mutadas de las cuales brotan extraños pelajes e incluso ramas casi artificiales… Finales apocalípticos para la inconciencia humana.

Pero en medio de todo ello hay brillos también de esperanza: flores que rebozan colores de alegría, colibrís que danza en perfecta armonía, familias unidas en un abrazo… Ante el evidente peligro que estamos causando a nuestra propia vida, Vilaró también nos propone que pactemos la paz con la naturaleza, respetémosla, porque cuidar de ella es cuidar de nuestra responsabilidad humanista.

Cuánto contraste inusual y belleza puede ser expresado en una sola pintura. Obra que impacta a los sentidos con todas sus formas y colores, sensibilidad extrema en el mensaje y técnica única en el uso del óleo sobre el metacrilato; así es Xevi Vilaró, honesto, emocional y transparente con lo que siente, un creador autodidacta que ha encontrado en la pintura un lenguaje propio para compartir sus inquietudes con todos nosotros.

Victor Castañeda

/////////////////////////////

Naturalesa reflexada en la mirada de Xevi Vilaró.

“El món natural és la comunitat sagrada més gran a la qual pertanyem. Danyar aquesta comunitat és disminuir la nostra pròpia humanitat. ”

Thomas Berry.

En l’obra del pintor Xevi Vilaró som espectadors d’una veritat irrefutable: l’única cosa que ens sobreviurà és el nostre llegat. Hi ha artistes que éssent sensibles davant els problemes que es gesten en el nostre entorn involucren a la seva obra una intensió de protesta, són ells els que a través de la seva creativitat – amb aquesta forma particular de veure el món – ens mostren imatges contundents, que ens conviden a reflexionar la nostra posició com a individus dins d’una societat i un món del qual formem part.

Amb els seus personatges en postures hieràtiques Vilaró ens pregunta: És aquest el món que estem formant per al demà? La resposta ve a nosaltres en les seves imatges: Micos que porten màscares de doctors de la pesta negra, homes i dones protegits darrere de màscares de gas, pells mutades de les quals brollen estranys pelatges i fins i tot branques gairebé artificials … Finals apocalíptics per a la inconsciència humana .

Però enmig de tot això hi ha brillantors també d’esperança: flors que fan brollar colors d’alegria, colibrís que dansen en perfecta harmonia, famílies unides en una abraçada … Davant l’evident perill que estem causant a la nostra pròpia vida, Vilaró també ens proposa que pactem la pau amb la natura, respectem-la, perquè tenir cura d’ella és tenir cura de la nostra responsabilitat humanista.

Quant de contrast inusual i bellesa pot ser expressat en una sola pintura. Obra que impacta als sentits amb totes les seves formes i colors, sensibilitat extrema en el missatge i tècnica única en l’ús de l’oli sobre el metacrilat; així és Xevi Vilaró, honest, emocional i transparent amb el que sent, un creador autodidacta que ha trobat en la pintura un llenguatge propi per compartir les seves inquietuds amb tots nosaltres.

 Victor Castañeda

/////////////////////////////

Nature reflected in the eyes of Xevi Vilaró.

“The natural world is the largest sacred community to which we belong. To harm this community is to diminish our own humanity. ”

Thomas Berry.

In the work of the painter Xevi Vilaró we are spectators of an irrefutable truth: the only thing that will survive us is our legacy. There are artists who being sensitive to the problems that are generated in our environment, involve an intense protest in their work, and through their creativity – with that particular way of seeing the world – they show us strong images, which invite us to reflect our position as individuals within a society and a world where we belong.

With his characters in hieratic poses Vilaró asks us: ¿Is this the world we are planning for tomorrow? The answer comes to us in his images: Monkeys wearing black plague doctors’ masks, men and women protected behind gas masks, mutated skins from which sprout strange fur and even almost artificial branches … Apocalyptic ends for human unconsciousness .

But in the middle of all this there are also brightness of hope: flowers that make spring colors of joy, hummingbirds that dance in perfect harmony, families united in a hug … Given the evident danger that we are causing to our own life, Vilaró also proposes to us that we should make peace with nature; respect her, because to take care of her is to take care of our humanistic responsibility.

How much unusual contrast and beauty can be expressed in a single painting. Work that impacts the senses with all its forms and colors, extreme sensitivity in the message and unique technique in the use of the oil on the methacrylate; This is Xevi Vilaró; honest, emotional and transparent with what he feels, a self-taught creator who has found in the painting a language of his own to share his concerns with all of us.

 Victor Castañeda

Iñigo Navarro en Lübeck, Alemania

Hasta el 30 de octubre, Iñigo Navarro expone en la galería Heissings Art (Lübeck, Alemania), con la cual colabora Galería Contrast desde hace algunos años. Una colaboración enriquecedora tanto para los artistas como para el público de Barcelona y de Lübeck, que puede descubrir nuevos horizontes artísticos.

14291903_10210852579612823_2796259234136023094_n

ÀRTIC: ELS MURALS DEL JOSEP PARÍS: BTV, 18 de juny

Àrtic: Els murals del Josep París

Del mur urbà a la paret de la galeria, La Vanguardia, 8 de julio

ARTICULO VANGUARDIA

Scope Basel 2016

Galeria Contrast participa novament a la Fira d’art Internacional de Basel del 14 al 19 de juny 2016.

Els artistes que presentem són els següents: Lluís Barba, Rafel Bestard, Íñigo Navarro i Xevi Vilaró.