Scope Basel 2016

por galeriacontrast

Galeria Contrast participa novament a la Fira d’art Internacional de Basel del 14 al 19 de juny 2016.

Els artistes que presentem són els següents: Lluís Barba, Rafel Bestard, Íñigo Navarro i Xevi Vilaró.