“Galeria en blanc” al Time Out

por galeriacontrast

Del 3 al 6 de maig, la Galeria Contrast ha presentat el projecte “Galeria en blanc”: durant una setmana, una serie d’artistes han anat passant per la Galeria per interactuar amb el públic i fer-los partíceps dels seus processos creatius.

També ens han acompanyat diferents músics per animar la vetllada.

La notícia ha sortit publicada al Time Out:

article time out_web